Předpis 312/2015 Sb.

Citace312/2015 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.
Částka132 (27. 11. 2015)
Účinnostod 1. 12. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
24/2011novelizujeVyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)