Předpis 252/2013 Sb.

Citace252/2013 Sb.
NázevVyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Částka97 (19. 8. 2013)
Účinnostod 1. 9. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
391/2004rušíVyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)