Předpis 137/1982 Sb.

Citace137/1982 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
Částka28 (22. 11. 1982)
Účinnostod 1. 1. 1983, zrušeno dnem 24. 11. 1990
ProjednáváníČeská národní rada, 1981 - 1986
35 Vládní návrh novely zákona o národních výborech
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
135/1961novelizujeZákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
51/1964novelizujeZákon o dráhách 
52/1964novelizujeVyhláška ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o dráhách 
69/1967novelizujeZákon o národních výborech 
109/1967rušíUsnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů 
57/1971rušíZákon České národní rady, kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech 
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
36/1975novelizujeZákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)