Předpis 1/1967 Sb.

Citace1/1967 Sb.
NázevZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
Částka1 (18. 1. 1967)
Účinnostod 18. 1. 1967

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
17/1964novelizujeZákon o Československém rozhlase 
18/1964novelizujeZákon o Československé televizi 
113/1965novelizujeZákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci 
123/1965novelizujeZákon o Československé tiskové kanceláři 
37/1966rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů 
Derogace pasivní
29/1967novelizujeZákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy1
70/1967novelizujeZákon o komisích lidové kontroly2
170/1968novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu3
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky4
21/1971novelizujeZákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací5
40/1972novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací6
310/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Českslovenské tiskové kanceláři7
597/1992novelizujeZákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře8


ISP (příhlásit)