Předpis 21/1971 Sb.

Citace21/1971 Sb.
NázevZákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
Částka7 (1. 4. 1971)
Účinnostod 1. 4. 1971, zrušeno dnem 1. 1. 2003
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1969 - 1971
69 Vládní návrh zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomic...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
23/1963rušíZákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci 
1/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
170/1968novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu 
Derogace pasivní
128/1989novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací1
563/1991novelizujeZákon o účetnictví2
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě3
133/2000rušíZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)4


ISP (příhlásit)