Předpis 170/1968 Sb.

Citace170/1968 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
Částka46 (22. 12. 1968)
Účinnostod 1. 1. 1969
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
228 Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1964novelizujeZákon o organizaci soudů a o volbách soudců 
1/1967novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
Derogace pasivní
139/1970novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži1
144/1970novelizujeZákon o Státní bance československé2
21/1971novelizujeZákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací3
84/1972novelizujeZákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech4
194/1988novelizujeZákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy5


ISP (příhlásit)