Předpis 1/2020 Sb.

Citace1/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka1 (3. 1. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
483 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
383/2012novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 


ISP (příhlásit)