Předpis 228/2013 Sb.

Citace228/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Částka91 (2. 8. 2013)
Účinnostod 10. 6. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
888 Novela z. o finančních konglomerátech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 228/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 


ISP (příhlásit)