Předpis 168/2008 Sb.

Citace168/2008 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka53 (19. 5. 2008)
Účinnostod 19. 5. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
289 Novela z. o právu autorském

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 168/2008 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 


ISP (příhlásit)