Předpis 228/2014 Sb.

Citace228/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Částka96 (23. 10. 2014)
Účinnostod 7. 11. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
70 Novela z. - autorský zákon

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 


ISP (příhlásit)