Předpis 218/1999 Sb.

Citace218/1999 Sb.
NázevZákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
Částka76 (12. 10. 1999)
Účinnostod 1. 12. 1999, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
135 Vládní návrh branného zákona
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 218/1999 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
92/1949rušíBranný zákon 
39/1954rušíVládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. 
19/1958rušíZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb. 
64/1978rušíZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon 
72/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon 
227/1991rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů 
164/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
188/1993rušíZákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů1
128/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů2
286/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb.3
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů4
520/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů5
41/2003úplné zněníÚplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
585/2004rušíZákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)6


ISP (příhlásit)