Sněmovní tisk 120
Sml. mezi ČR a Rep. San Marino o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 120/0 dne 18. 1. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 2. 2022 (usnesení č. 24). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2022 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 129).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 120/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 6. 2022 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 164, usnesení č. 289).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 1. 2022 jako senátní tisk 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 1. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2022 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 3. 2022 a přijal usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako tisk 192/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 4. 2022 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 448).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 6. 2022.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, San Marino, zkrácení daněISP (příhlásit)