Usnesení č. 24 (3. února 2022)

Související sněmovní tisky

108 Novela z. o majetku České republiky

109 Novela z. o soudech a soudcích

110 Novela z. o střetu zájmů

120 Sml. mezi ČR a Rep. San Marino o zamezení dvojímu zdanění

130 Novela z. v souv. s elektron. postupů orgánů veřejné moci

131 Novela z. o kybernetické bezpečnosti

132 Doh.mezi ČR a Arménskou rep. o usnadnění aplikace o vydávání

133 Dohoda o spol. leteckém prostoru mezi EU a Arménskou rep.

134 Dohoda o spol. leteckém prostoru mezi EU a Ukrajinou

135 Dohoda o letecké dopravě mezi EU a Státem Katar

137 Novela z. - stavební zákon

138 Novela z. o ochraně chmele

139 Vl.n.z. v souv.s využíváním digit. nástrojů v právu obch. sp
ISP (příhlásit)