Sněmovní tisk 130
Novela z. v souv. s elektron. postupů orgánů veřejné moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 130/0 dne 27. 1. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 85/22, PID ALBSCAYKWFFE.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2022 (usnesení č. 24). Určil zpravodaje: Mgr. Robert Stržínek a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 110).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 114, usnesení č. 110).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 217, dokument 217/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2022 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 217/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2022 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 217/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2022 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 435).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2022.
  Prezident zákon podepsal 13. 4. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 4. 2022.

Zákon vyhlášen 26. 4. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 89/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, ukládání dokumentů, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)