Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: Česká republika

Celkem nalezeno 89 tisků. (1. strana, celkem stran: 5)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 11/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 35/2018 Sb. m. s.
 14/0 Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2018Zpráva a jinéVzato na vědomí
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2018 Sb.
 16/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2016Zpráva a jinéVzato na vědomí
 17/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 37/0 Sml. mezi ČR a Vietnamem o spolupráci proti tr. činnostiMezinárodní smlouvaSchválena, 8/2019 Sb. m. s.
 43/0 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupciMezinárodní smlouvaSchválena, 52/2018 Sb. m. s.
 44/0 Dohoda mezi ČR a Japonskem o vízech k prac. dovolenéMezinárodní smlouvaSchválena, 43/2018 Sb. m. s.
 52/0 Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouva2. čtení, zařazena na pořad 87. schůze
 53/0 Sml.mezi ČR a vl.Rep.Kazachstán o spol.v boji proti tr.činn.Mezinárodní smlouvaSchválena, 41/2018 Sb. m. s.
 58/0 Sml.mezi ČR a Vietnamem o předávání odsouzených osobMezinárodní smlouvaSchválena, 33/2019 Sb. m. s.
 66/0 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMFVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2018 Sb.
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona Schváleno, 118/2020 Sb.
 80/0 Novela z. o daních z příjmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 306/2018 Sb.
 81/0 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíněMezinárodní smlouvaSchválena, 41/2019 Sb. m. s.
 92/0 Novela z. o střelných zbraních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 13/2021 Sb.
 95/0 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena
 96/0 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 21/2019 Sb. m. s.
 97/0 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové uniiMezinárodní smlouvaSchválena
 107/0 Doh. mezi ČR a vládou Mongolska o leteckých službáchMezinárodní smlouvaSchválena

1 2 3 4 5ISP (příhlásit)