Sněmovní tisk 89/0
Dohoda mezi ČR a Korejskou republikou o leteckých službách

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t008900.pdf (Dokument PDF, 61 KB)t008900.doc
Důvodová zpráva  
t0089a0.pdf (Dokument PDF, 328 KB)t0089a0.doc
Text v českém jazyce  
t0089b0.pdf (Dokument PDF, 5 MB)t0089b0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
Text v jiném jazyce  
t0089c0.pdf (Dokument PDF, 5 MB)t0089c0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

14. prosince 2021 v 8:10
ISP (příhlásit)