Sněmovní tisk 110
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 17. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jakub Michálek, Věra Kovářová, Marek Výborný, Marek Benda, Jan Jakob) předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 110/0 dne 20. 12. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0110.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2022 jako tisk 110/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 1. 2022.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 20. schůze (od 3. května 2022).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
761Iveta Štefanová22017-34187.docx (29 KB) 3. 5. 2022 v 15:14:12


Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, střet zájmů, televize, veřejná funkce, vlastnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)