Sněmovní tisk 93
Úml. o mezin. Pravidlech pro zabránění srážkám na moři

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 14. 12. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2022 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 126).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 93/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 6. 2022 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 161, usnesení č. 286).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 12. 2021 jako senátní tisk 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 2. 2022 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 182/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2022 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2022 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 385).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 20. 6. 2022.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopravní nehoda, námořní doprava, ratifikace dohodyISP (příhlásit)