Usnesení č. 11 (14. prosince 2021)

Související sněmovní tisky

1 N. z. o lobbování

2 N. z.- v souvislosti s přijetím zákona o lobbování

6 Novela z. o některých přestupcích

7 Novela ústav. z. - Ústava ČR

9 Novela z. o sociálních službách

11 Novela z. - občanský zákoník

13 Novela z. - trestní zákoník

16 Novela z. o státních svátcích

34 Novela z. o finančním arbitrovi

37 Novela z. o státních svátcích

68 Novela z. o platebním styku

69 Novela z. o podporovaných zdrojích energie

70 Novela z. o námořní plavbě

72 Novela z. - veterinární zákon

73 Novela z. o léčivech

75 Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

76 Novela z. o pozemních komunikacích

86 Novela z. - trestní zákoník

88 Doh.mezi ČR a SRN o údržbě vnitrozem. Labské vodní cesty

89 Dohoda mezi ČR a Korejskou republikou o leteckých službách

90 Prohl.některých evrop.vlád o fázi využívání nosných raket

91 Úml. zakládající Evropskou telekom. družicovou org. EUTELSAT

92 Akta Světové poštovní unie

93 Úml. o mezin. Pravidlech pro zabránění srážkám na moři

94 Novela z. o spotřebních daních
ISP (příhlásit)