Sněmovní tisk 70
Novela z. o námořní plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 3. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1340/21, PID KORNC8KDLCOM.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 28. 6. 2021, 2. 8. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 116).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 3. 2022 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 126, usnesení č. 116).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 221, dokument 221/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2022 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 221/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 3. 2022 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 221/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2022 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 424).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2022.
  Prezident zákon podepsal 13. 4. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 4. 2022.

Zákon vyhlášen 26. 4. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 90/2022 Sb.Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, loď, námořní bezpečnost, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo, plavební licence, posádka, pracovní právo, zákonné pracovní podmínky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)