Sněmovní tisk 108
Novela z. o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 15. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: Kordová Marvanová H..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 108/0 dne 20. 12. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0108.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2021. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2022 jako tisk 108/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 24/22, PID ALBSC9XK55XG.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2022 (usnesení č. 24). Určil zpravodaje: Jan Kuchař a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 4. 5. 2023 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, předkupní právo, převod vlastnictví, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)