Jindřich Pešák

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

PEŠÁK Jindřich

KSČ

153 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem výboru mandátového

1, 23. 6. 1964; 26.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Členem komise poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 335 tr. ř.

2, 25. 9. 1964; 126.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu prohlášení /pracovní síly/

1, 24. 6. 1964; 111.

k vládnímu návrhu zákona /t. 31/, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

6, 17. 6. 1965; 194.

k vládnímu návrhu zákona /t. 32/, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/

6, 17. 6. 1965; 194.

k vládnímu návrhu zákona /t. 33/, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilnictví a příživnictví

6, 17. 6. 1965; 194.

k zprávě generálního prokurátora o stavu socialistické zákonnosti a činnosti prokuratury

a

zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu zákonnosti v rozhodování soudů a dozoru Nejvyššího soudu

11, 30. 6. 1966; 190.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1967 /t. 123/

15, 17. a 18. 5. 1967; 126.

Různé:

připomínka k procedurálním pravidlům

23, 25. 4. 1968; 155.ISP (příhlásit)