Jindřich Pešák

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEŠÁK Jindřich

KSČ

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 10.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a živn.

Interpelace:

ve věci rychlé pomoci drobným živnostem řemeslným a obchodním,

t. 271. 40, 26. III. 1946; 4.ISP (příhlásit)