Jindřich Pešák

Narozen: v roce 1895
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PEŠÁK Jindřich

KSČ

XI. vol. kraj - Havl. Brod

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 12.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. a rozp. výb. zpr. t. 423

(zákon o státní podpoře při živelních pohromách).

41, 22. II. 1950; 9.

zeměd. výb. zpr. t. 774

(zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků).

85, 27. X. 1954; 32.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o mechanisaci zemědělství (t. 212).

24, 2. II. 1949; 58.ISP (příhlásit)