Jozef Valo

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VALLO Jozef

XVII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžité poskytnutí pomoci a náhrady škod způsobených povodní řeky Ipeľ v okr. Krupina a zvláště v obvodu tohoto okresu Ipolské Šahy, t. 859.

92, 15. IV. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 313).

31, 5. III. 1936; 7.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 40.

Interpelace:

ve věci postupu okresního úřadu proti nezaměstnaným dělníkům, kterým za to, že podali jako deputace požadavky, byly vyměřeny tresty od 1000 Kč do 3570 Kč, v případě nedobytnosti vězení od 3 do 10 dní,

t. 44/XVII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci zadržení posl. Vallo v obci Stratená, odvezení na okresní úřad v Rožnavě a že tam uvalena politickým komisařem dr Belayem na jmenovaného vyšetřovací vazba,

t. 44/XVIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci rolníků v obci Dobruslava, okres Stropkov, kteří mají býti zbaveni svých pozemků, na kterých mají postavené domy již několik desítiletí,

t. 63/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 284/III. 27, 18. II. 1936; 6.

o zneužívání stravovacích lístků v obci Liptovská Osada,

t. 147/X. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 378/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

o postupu okresního úřadu v Čadci na Slovensku,

t. 210/VI. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 358/V. 35, 26. III. 1936; 5.

ve věci zatykače, resp. zatknutí posl. Vallo na základě zatykače vydaného krajským soudem v Košicích,

t. 258/IX. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 358/VIII. 35, 26. III. 1936; 5.

pro neštěstí, které se stalo dne 13. II. 1936 při dobývání štěrku pro stavbu dráhy Žilina-Horní Štubna, které si vyžádalo život jednoho dělníka a dva těžce zranilo,

t. 305/V. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 487/V. 52, 10. VI. 1936; 20.

že krajinský úřad. v Bratislavě neschválil stanovy "Svazu sjednocených slovenských domkářů, malých a středních rolníků se sídlem v Bratislavě",

t. 492/II. 50, 5. VI. 1936; 21.

odpov. t. 608/V. 60, 7. X. 1936; 8.

o postupu berní správy v Nov. Zámcích, která při výkupu tabáku zabavuje veškerý důchod pěstitelů tabáku,

t. 790/XXIV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/IX. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci nezák. postupu četnické stanice Podvysoká, okr. Čadca,

t. 827/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/X. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci postupu lesní správy v osadě Kram, obvodu les. ředitelství v Bánské Bystřici,

t. 864/II. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1045/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci postupu velitele četnické stráže ve Vyš. Hágech, přiděleného k stavbě sanatoria Ú. S. P.,

t. 911/XXVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci obecní spořitelny v Nov. Městě n. V.,

t. 1062/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

zatímní odpov. t. 1257/I. 136, 8. III. 1938; 43.

konečná odpov. t. 1385/XIV. rozesl. 31. VIII. 1933.

ve věci hrubého týrání žáka Gejzy Leitmanna učitelem Jos. Frankem v obci Majzel na Slovensku,

t. 1135/V. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1243/XIV. 133, 25. II. 1938; 19.

ve věci protizákonného postupu četnického strážmistra Šindlera z Černého Balogu,

t. 1188/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1288/IX. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci rozsudku okresního úřadu v Gelnici č. 5054/1937,

t. 1287/VII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci nesprávného požadování kolkového poplatku od členů obecního zastupitelstva notářským úřadem v Kežmarku,

t. 1327/I. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Hollubeho, aby proti posl. Vallo bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

kraj. soud v Levoči (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. a přestupek podle § 3, odst. 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

18, 7. XII. 1935; 3.

zpr. t. 528; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 8.

okres. úřad v Nové Bani (přestupek proti nařízen býv. uh. min. vnitra č. 7430/1913 prez. B. M.).

36, 21. IV. 1936; 5.

zpr. t. 703; zprav. dr Hula; nevydán.

78, 11. II. 1937; 15.

okres. úřad v Nové Bani (přestupek proti nařízení býv. uh. min. vnitra č. 7430/1913 prez. B. M.).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 704; zprav. dr Hula; nevydán.

78, 11. II. 1937; 15.

žádost posl. Kuta, aby proti posl. Vallo zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil ve 40. schůzi posl. sněmovny.

42, 7. V. 1936; 4.

zpr. t. 463; zprav. J. Lichner; udělena veřejná důtka.

47, 26. V. 1936; 30.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 13.ISP (příhlásit)