Jozef Valo

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VALO Jozef

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zahr. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se 7. březen prohlašuje státním svátkem v republice Československé,

t. 237. 36, 5. III. 1946; 3.

Návrhy resoluční:

k t. 30-34. 15, 13. XII. 1945; 27.

Řeč v rozpravě:

o vlád. návrzích zpr. t. 30-34

(stát. starob. podpory a soc. pojištění),

15, 13. XII. 1945; 13.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení min. vnitra V. Noska z 31. I. 1946; protestuje proti prohlášení posl. Dr. Krajiny, učiněné jménem klubu čs. strany nár. soc.

29, 13. II. 1946; 10.ISP (příhlásit)