Jozef Valo

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VALLO Jozef

XVI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 3, 17. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. im.

Návrhy iniciativní:

na zařadění dělníků a dělnic státních železáren, hutí a dolů v Československé republice do zákona č. 103/26, t. 1488.

155, 14. XII. 1931; 7.

na poskytnutí pomoci malorolníkům, drobným živnostníkům a nezaměstnaným v okres Brezno na Slovensku, t. 1876.

197, 22. VI. 1932; 4.

na poskytnutí plné náhrady škod obětem střílení v Holiči, Telgartě a Pohorelé, t. 1884.

197, 22. VI. 1932; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům Rejdové v okrese rožnavském, kteří byli postiženi katastrofálním požárem, t. 2068.

222, 29. XI. 1932; 4.

na poskytnutí náhrady škod pozůstalým po dělnících, zastřelených četníky v Polomce a osobám tam zraněným, t. 2082.

224, 6. XII. 1932; 4.

na vydání zákona pro pomoc hladovějícím Vrchoviny a nezaměstnaným Podkarpatské Rusi, t. 2759.

348, 27. XI. 1934; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 2456. 312, 20. XII. 1933; 11.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 43.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 43.

o zákonu, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (t. 436); mluví o poměrech v komunistickém hnutí na východním Slovensku.

60, 11. VI. 1930; 11.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o krveprolití v Duchcově 4. II. 1931, o sčítání lidu na Slovensku a censurní praksi.

104, 12. II. 1931; 33.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 65.

o zákonu o státním vězení (t. 1138); mluví o krveprolití v Košútech a vazbě posl. I. Majora.

129, 19. VI. 1931; 4.

o zákonu o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (t. 1513); mluví o poměrech nezaměstnaných na Slovensku, censurní praksi a porušování svobody shromažďovací.

166, 28. I. 1932; 27.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o katastrofálních poměrech na Podkarpatské Rusi a Východním Slovensku.

172, 18. III. 1932; 41.

o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Řeckou, sjednané dne 30. VII. 1932 v Athénách a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. VIII. 1932, č. 135 Sb. z. (t. 2025); mluví o krveprolití v Polomce na Slovensku 16. XI. 1932.

219, 24. XI. 1932; 6.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 58.

o udělení důtky posl. Hadkovi a Vallo (zpr. ústní).

268, 9. V. 1933; 14.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 45.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358)

296, 20. X. 1933; 51.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 86.

o vlastní imunitní věci (t. 2694)

357, 18. XII. 1934; 14.

o t. 2782; mluví o událostech, které se uběhly 13. III. 1935 v Čertižné na Slovensku.

364, 21. III. 1935; 6.

o zákonu o jízdě motorovými vozidly (t. 2859); mluví o událostech, které se sběhly 13. III. 1935 v Čertižné na Slovensku.

364, 21. III. 1935; 33.

Interpelace:

naléhavá, o - - - řádění četníků proti bezbrannému chudákovi v Michalovcích,

t. 932. 116, 23. IV. 1931; 43.

odpov. t. 1053. 117, 24. IV. 1931; 29.

o hrubém porušení práva politických vězňů a o nepřístojném jednání prokurátora Martínka v Košicích vůči poslancům,

t. 561/VIII. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 806/IX. 97, 27. I. 1931; 11.

o ztýrání mladého dělníka prešovskou policií,

t. 809/IV. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1010/VI. 114, 26. III. 1931; 5.

o zabití dětí na vojenském cvičišti u Košic

t. 1268/V. 133, 1. VII. 1934; 4.

odpov. t. 1452/XIII. 155, 14. XII. 1931; 5.

o persekuci dělníků v Tekovské Breznici,

t. 1579/XIV. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1700/XIV. 179, 28. IV. 1932; 4.

o bezdůvodném držení ve vazbě Jana Farkaše u krajského soudu v Košicích,

t. 1672/III. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1754/XIV. 188, 24. V. 1932; 3.

ve věci zadržení rukopisů spisovatele dr Jána Poničana,

t. 1672/IV. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1879/X. 199, 30. VI. 1932; 56.

o zapečetění Dělnického domu v Nižním Medzevu okresním úřadem v Moldavě n. Bodvou,

t. 1672/V. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/VII. 205, 21. VII. 1932; 5.

o vypovězení Theodora Matuščáka z obce Krompachy, okres Gelnica, Slovensko,

t. 1672/VI. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1957/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

o zastavení činnosti Jednoty proletářské tělovýchovy v Štosu, okres Moldava n. Bodvou

t. 1672/VII. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1813/XVII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o vyloučení Alexandra Bergmanna z učňovské školy v Košicích,

t. 1797/III. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1990/XVI. 210, 25. X. 1932; 3.

o surovém jednání hlavního notáře v Dobšiné,

t. 1956/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/V. 238, 17. I. 1933; 8.

že se protahuje věznění bývalého poslance Štefana Majora,

t. 2069/VIII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2145/IV. 247, 10. II. 1933; 5.

o postavení kolonistů na Žitném ostrově a propuštěných dělníků,

t. 2144/II. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2238/IX. 268, 9. V. 1933; 4.

o hrubých přestupcích vyšetřujícího soudce Borise Majkapara při okresním soudě v Brezně n. Hr.,

t. 2144/III. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2210/I. 263, 25. IV. 1933; 3.

pro vypovědění z města Žiliny dělníka Josefa Salingera,

t. 2356/I. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/I. 315, 15. II. 1934; 6.

pro zabavení balíku legálních letáků poštovním úřadem v Dobšině,

t. 2517/II. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2643/IV. 334, 19. VI. 1934; 5.

o protizákonném postupu okresního úřadu v Stropkově, Slovensko,

t. 2576/XVIII. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2728/X. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci vybírání školného na prešovském evangelickém kolegiálním gymnasiu,

t. 2732/III. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XVII. 360, 5. III. 1935; 9.

pro vyhoštění a předání Františka Kleinika do Maďarska,

t. 2748/IX. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2819/XVI. 360, 5. III. 1935; 9.

pro ztýrání vojína nováčka Juraje Bologa desátníkem Müllerem a četařem Pinčákem u dělostřeleckého oddílu 2. horské brigády v Kežmarku,

t. 2752/I. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/III. 362, 12. III. 1935; 5.

o policii a - - - v Bratislavě,

t. 2822/VIII. 360, 5. III. 1935; 9.

pro postup notářského úřadu, zneužívání stravovacích lístků v Liptovské Lužné, okr. Ružomberok,

t. 2831/VII. 360, 5. III. 1935; 9.

pro postup četnictva v Trnavě a okresního soudu tamtéž,

t. 2831/VIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o postupu okresního úřadu v Čadci na Slovensku a četnictva v tomto okrese,

t. 2846/XV. 364, 21. III. 1935; 6.

o školském nařízení ministerstva školství,

t. 2852/I. 365, 26. III. 1935; 5.

pro protizákonnou censurní praksi okresního úřadu v Hodoníně, resp. krajského úřadu v Brně,

t. 2972/II. 373, 12. I. 1935; 5.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

jímž se ptá na konkretní odůvodnění oněch eliminací, které předsednictvo sněmovny podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu provedlo v řečech komunistických poslanců, pronesených ve dnech 24., 25. a 29. XI., 17. a 20. XII. 1932.

odpov. předsedy posl. sněm. dr Staňka

241, 1. II. 1933; 91.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 175 tr. z. a přečiny podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a § 4, odst. II zák. čl. XL/1914).

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1723; zprav. dr Moudrý; nevydán

184, 12. V. 1932; 26-7.

kraj. s. v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1370; zprav. dr Daněk; nevydán

144, 16. X. 1931; 67.

okr. s. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

140, 10. VII. 1931; 3.

zpr. t. 1735; zprav. dr Daněk; nevydán

187, 20. V. 1932; 24.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 2, odst. I a III a přečin podle § 17, č. 1, odst. I zákona na ochranu republiky)

142, 14. X. 1931; 16.

kraj. s. v Prešově (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 14, č. 1 a 5, přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914 a přestupek podle § 29, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914)

142, 14. X. 1931; 17.

zpr. t. 1764; zprav. F. Ježek; vydán

202, 12. VII. 1932; 30.

okr. s. v Trnavě (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

153, 2. XII. 1931; 101.

zpr. t. 1704; zprav. dr Stránský; vydán

183, 10. V. 1932; 18.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI/1914)

173, 30. III. 1932; 6.

zpr. t. 2092; zprav. dr Markovič; vydán

250, 21. II. 1933; 4.

kraj. s. v Košicích (přestupky proti nařízení býv. uher. ministerstva vnitra č. 7430/1913 a § 46 zák. čl. XL/1879 a přečiny podle § 69 č. 1 tr. z. a § 4, odst. I zák. článku XL/1914 a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2579; zprav. dr Moudrý; vydán pouze pro přečiny podle § 69, č. 1 tr. z., § 4/I zák. čl. XL/1914 a § 15, č. II zákona na ochranu republiky)

333, 15. VI. 1934; 13.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 4, odst. II zák. čl. XL/1914 a přestupek nařízení býv. ministerstva vnitra č. 7430/1913 B. M.)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2090; zprav. dr Markovič; nevydán

250, 21. II. 1933; 4.

kraj. s. v Košicích (zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

238, 17. I. 1933; 8.

zpr. t. 2694; zprav. Jan Tůma; vydán

357, 18. XII. 1934; 14, 15.

okr. s. v Žilině (přestupek zákona o právu shromažďovacím)

264, 25. IV. 1933; 4.

zpr. t. 2304; zprav. F. Richter; vydán

325, 3. V. 1934; 16.

kraj. s. v Banské Bystrici (zločiny podle (§ 69, č. 1 tr. z., § 4, odst. 1, § 6, odst. 1 zák. čl. XL/1914, přečiny podle § 14, č. 1 a 5 a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupky podle lit. c), č. 1 a 2 nařízení. býv. uh. ministerstva vnitra č. 7430/1913 B. M. E.)

264, 25. IV. 1933; 4.

zpr. t. 2594; zprav. dr Markovič; vydán pouze pro zločin podle § 69, č. 1 tr. z. a § 4, odst. a § 6, odst. 1 zák. čl. XL/1914 a pro přestupek lit. c), č. 1 a 2 nař. býv. uh. min. vnitra č. 7430 z r. 1913 B. M. E.

334, 19. VI. 1934; 14-15.

žádost posl. Bazaly o zakročení podle § 51 jedn. řádu pro skutkovou urážku, které se proti němu dopustil posl. Vallo v 266. schůzi.

266, 27. IV. 1933; 84.

důtka udělena

268, 9. V. 1933; 12-14.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 17, č. 1, odst. I zákona na ochranu republiky)

275, 30. V. 1933; 4.

zpr. t. 2613; zprav. dr Suchý; nevydán

334, 19. VI. 1934; 16-17.

kraj. s. v Trenčíně (přestupek podle § 42 tr. z. přestupkového, přečiny podle § 4, odst. II zák. čl. XL/1914 a podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 9.

zpr. t. 2990; zprav. dr Mareš; nevydán

373, 12. IV. 1935; 35.

kraj s. v Trenčíně (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2663; zprav. dr Markovič; vydán pouze pro výrok v prvé větě inkriminovaného projevu, citovaný ve zprávě im. výb.)

356, 13. XII. 1934; 37.

kraj. s. v Banské Bystrici (dvojnásobný zločin podle § 15, č. 3, dvojnásobný přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a dvojnásobný přečin podle § 24, č. 3 zák. čl. XIV/14)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2908; zprav. dr Markovič; vydán pouze pro výraz rozšiřovaného letáku "dosť už s národnostným utláčaním, von odtiaľto s českými utlačovateľmi a dráčmi".

371, 9. IV. 1935; 31.

kraj. s. v Ružomberku (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky, pro přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přestupek podle § 18, odst. 2, č. 1 zák. č. 126/1933 Sb. z., a přestupek podle článku I C nařízení býv. ministerstva vnitra č. 7430/1913)

368, 2. IV. 1935; 5.

zpr. t. 2955; zprav. dr Mareš; nevydán

372, 11. IV. 1935; 56.

Volán k pořádku:

100, 3. II. 1931; 6.

102, 6. II. 1931; 9.

104, 12. II. 1931; 65.

124, 2. VI. 1931; 17, 21.

147, 25. XI. 1931; 75.

200, 1. VII. 1932; 49.

219, 24. XI. 1932; 7, 13.

233, 20. XII. 1932; 3.

234, 21. XII. 1932; 67.

290, 4. VII. 1933; 9.

313, 17. I. 1934; 11, 12.

338, 28. VI. 1934; 15.

364, 21. III. 1935; 37.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu trvání 147. a dalších pěti schůzí a zbaven poslaneckého platu na měsíc prosinec.

147, 25. XI. 1931; 75-6.ISP (příhlásit)