Předpis 356/2014 Sb.

Citace356/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Částka142 (31. 12. 2014)
Účinnostod 1. 1. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
268 Vl.n.z. o působnosti orgánů Celní správy ČR - související

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 356/2014 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
Vztahuje se k
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
355/2014??Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 
Vztahováno k
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 


ISP (příhlásit)