Předpis 249/2006 Sb.

Citace249/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Částka79 (31. 5. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007, zrušeno dnem 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
855 Novela z. o podmínkách audiovizuálních děl
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 249/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
Derogace pasivní
496/2012rušíZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)1


ISP (příhlásit)