Předpis 84/1970 Sb.

Citace84/1970 Sb.
NázevVyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
Částka25 (19. 8. 1970)
Účinnostod 19. 8. 1970, zrušeno dnem 1. 5. 1974

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
171/1969novelizujeVyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú.l. o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním 
Derogace pasivní
33/1974rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcích o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory 


ISP (příhlásit)