Předpis 70/1958 Sb.

Citace70/1958 Sb.
NázevZákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
Částka28 (10. 11. 1958)
Účinnostod 10. 11. 1958, zrušeno dnem 1. 2. 1991
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
248 Vládní návrh zákona o úkolech podniků a národních výborů ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
88/1945novelizujeDekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 
110/1951novelizujeZákon o státních pracovních zálohách 
128/1951rušíVládní nařízení o organisaci náboru pracovních sil 
43/1952rušíVládní nařízení o rozmísťování odborných pracovníků 
56/1953novelizujeVládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol 
19/1954novelizujeVládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh 
Derogace pasivní
65/1965novelizujeZákoník práce1
53/1968novelizujeZákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů2
1/1991rušíZákon o zaměstnanosti3


ISP (příhlásit)