Předpis 78/1990 Sb.

Citace78/1990 Sb.
NázevVýnos, ktorým sa určujú nomenklatury funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti MK SSR a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi
Částka17 (14. 3. 1990)
Účinnostod 14. 3. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 


ISP (příhlásit)