Předpis 7/1993 Sb.

Citace7/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
Částka3 (31. 12. 1992)
Účinnostod 20. 5. 2021, zrušeno dnem 26. 10. 1995
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
216 Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
391/1991novelizujeZákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 
361/2007novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Derogace pasivní
236/1995rušíZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1
Vztahuje se k
76/1959??Zákon o některých služebních poměrech vojáků 
335/1991??Zákon o soudech a soudcích 
391/1991??Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 
391/1991??Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 
391/1991??Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 
436/1991??Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
480/1992??Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu 
309/2006na základěZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Vztahováno k
391/1991??Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 


ISP (příhlásit)