Předpis 62/1966 Sb.

Citace62/1966 Sb.
NázevVyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů
Částka23 (5. 8. 1966)
Účinnostod 5. 8. 1966, zrušeno dnem 1. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
497/2000rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby 


ISP (příhlásit)