Předpis 597/2006 Sb.

Citace597/2006 Sb.
NázevNařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Částka188 (27. 12. 2006)
Účinnostod 31. 12. 2006
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
350/2002rušíNařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 
60/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 
429/2005rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb. 
Derogace pasivní
42/2011novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 
201/2012rušíZákon o ochraně ovzduší 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)