Předpis 60/2004 Sb.

Citace60/2004 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
Částka20 (13. 2. 2004)
Účinnostod 13. 2. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
350/2002novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 
Derogace pasivní
597/2006rušíNařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 


ISP (příhlásit)