Předpis 429/2005 Sb.

Citace429/2005 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.
Částka148 (26. 10. 2005)
Účinnostod 1. 11. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
350/2002novelizujeNařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 
Derogace pasivní
597/2006rušíNařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 
Vztahuje se k
86/2002na základěZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 


ISP (příhlásit)