Předpis 55/1991 Sb.

Citace55/1991 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a zdokonalení odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel
Částka11 (1. 3. 1991)
Účinnostod 1. 3. 1991, zrušeno dnem 1. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
94/1972rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel 
107/1979rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel 
20/1982rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb. 
Derogace pasivní
470/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 


ISP (příhlásit)