Předpis 470/2000 Sb.

Citace470/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Částka134 (29. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 3. 5. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1980rušíVyhláška federálního ministerstva vnitra o provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění 
55/1991rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a zdokonalení odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel 
Derogace pasivní
497/2001novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
167/2002rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 


ISP (příhlásit)