Předpis 49/2021 Sb.

Citace49/2021 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka23 (10. 2. 2021)
Účinnostod 10. 2. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
62/2003??Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
51/2020??Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) 


ISP (příhlásit)