Předpis 48/1959 Sb.

Citace48/1959 Sb.
NázevZákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Částka21 (24. 7. 1959)
Účinnostod 24. 7. 1959, zrušeno dnem 1. 9. 1966
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
312 Vládní návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
55/1951rušíVládní nařízení o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu 
41/1957novelizujeZákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 
Derogace pasivní
53/1966rušíZákon o ochraně zemědělského půdního fondu1


ISP (příhlásit)