Předpis 53/1966 Sb.

Citace53/1966 Sb.
NázevZákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Částka19 (13. 7. 1966)
Účinnostod 1. 9. 1966, zrušeno dnem 1. 7. 1992
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
76 Vládní návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
48/1959rušíZákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
7/1960rušíVyhláška ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu 
Derogace pasivní
75/1976novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu1
124/1976úplné zněníZákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
334/1992rušíZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu2


ISP (příhlásit)