Předpis 23/1964 Sb.

Citace23/1964 Sb.
NázevVyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Částka11 (10. 2. 1964)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1993

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
133/1965novelizujeVyhláška Ústřední správy geodezie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí 
19/1984novelizujeVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 
344/1992rušíZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 


ISP (příhlásit)