Předpis 431/2012 Sb.

Citace431/2012 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Částka157 (7. 12. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
501/2006novelizujeVyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
Derogace pasivní
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
Vztahováno k
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)