Předpis 360/2021 Sb.

Citace360/2021 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Částka159 (4. 10. 2021)
Účinnostod 1. 7. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
501/2006novelizujeVyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
Derogace pasivní
164/2022novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)