Předpis 269/2009 Sb.

Citace269/2009 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Částka81 (26. 8. 2009)
Účinnostod 26. 8. 2009
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
501/2006novelizujeVyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
Derogace pasivní
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
Vztahováno k
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)