Předpis 412/2021 Sb.

Citace412/2021 Sb.
NázevVyhláška o rozpočtové skladbě
Částka186 (23. 11. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
323/2002rušíVyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
568/2002rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
484/2003rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb. 
440/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
233/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
306/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
175/2009rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
357/2009rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
51/2011rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
452/2011rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
96/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
493/2012rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
464/2013rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
362/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
56/2016rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
463/2016rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
233/2017rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
12/2018rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
329/2018rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
343/2019rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
577/2020rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
402/2022novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě 
Vztahuje se k
563/1991??Zákon o účetnictví 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
218/2000na základěZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
568/2002??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
484/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb. 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
440/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
233/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
306/2007??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
175/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
357/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
51/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
452/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
96/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
493/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
464/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
234/2014??Zákon o státní službě 
362/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
56/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
463/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
233/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
12/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
329/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
343/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
577/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
402/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě 
402/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě 
348/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. 
348/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 402/2022 Sb. 


ISP (příhlásit)