Předpis 374/2009 Sb.

Citace374/2009 Sb.
NázevVyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Částka122 (4. 11. 2009)
Účinnostod 4. 11. 2009, zrušeno dnem 27. 5. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
141/2011rušíVyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 
Vztahuje se k
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
85/1996??Zákon o advokacii 
227/1997??Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 
252/1997??Zákon o zemědělství 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
254/2000??Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
123/2007??Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
93/2009??Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
284/2009na základěZákon o platebním styku 
284/2009??Zákon o platebním styku 
375/2009??Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance 
Vztahováno k
500/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
375/2009??Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance 
141/2011??Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 


ISP (příhlásit)