Předpis 3/1970 Sb.

Citace3/1970 Sb.
NázevVyhláška, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky
Částka1 (18. 2. 1970)
Účinnostod 1. 4. 1970, zrušeno dnem 1. 1. 1974

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
155/1973rušíVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách 


ISP (příhlásit)