Předpis 283/1992 Sb.

Citace283/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o Akademii věd České republiky
Částka59 (15. 6. 1992)
Účinnostod 31. 12. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
667 Návrh zákona o České akademii věd
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1
342/2005novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích2
420/2005úplné zněníÚplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn 
Vztahuje se k
172/1990??Zákon o vysokých školách 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
205/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
Vztahováno k
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
88/2001??Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
461/2002??Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 
14/2003??Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
420/2005??Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)